หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (ระบบประปาบ้านนายประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (ระบบประปาบ้านนางแหวน ศรีวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (ระบบประปาบ้านนางตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. พร้อมบดทับแทนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 167
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562