หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเก็บน้ำแชมเปญ บริเวณกลุ่มบ้านนายทองใบ ใจกล้าหาญ ถนนสาย 4 ซ้าย ระหว่างซอย 23-24 ม.5 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเก็บน้ำแชมเปญ บริเวณกลุ่มบ้านนางม้อง ทองคง ถนนซอย 18 ฝายสิทธิเสรี ม.12 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมวางท่อเมนประปา พีวีซี บริเวณถนนสาย 1 ซอย 19-20 กลุ่มบ้านนางลำดวน พัดเย็น ม.13 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องสูบน้ำแบบหัวรถไถ เพื่อสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้านหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น (ตามแบบอบต.ชอนม่วง) สถานที่ก่อสร้าง บ้านพุสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 251
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562