หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างค่าจ้างเหมาบริการเครื่องจักรรถแบ็คโฮ PC 130 เพื่อขุดลอกคลองส่งน้ำกำจัดวัชพืช และปรังปรุงวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]จ้างค่าเหมาบริการเครื่องจักรรถแบ็คโฮ PC 30 เพื่อขุดดินวางแนวท่อเมนประปาและขุดดินซ่อมแซมท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]จ้างค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 สายบ้านนางสมจิตร ประวัตตะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการเครื่องจักร รถแบ็คโฮ PC 130 เพื่อขุดลอกคลองส่งน้ำกำจัดวัชพืช และปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]จ้างค่าเหมาบริการเครื่องจักรรถแบ็คโฮ PC 130 เพื่อขุดดินวางแนวท่อเมนประปาและขุดดินซ่อมแซมท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ของ ศพด.อบต.โคกกะเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกะเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 360
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562