หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]จ้างติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซ่อมแซมถนนเฉพาะส่วนที่ชำรุด โดยลงหินคลุกและลูกรัง กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม [ 11 ก.ย. 2562 ]ซ่อมแซมถนนเฉพาะส่วนที่ชำรุด โดยลงหินคลุกและลูกรัง กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม ทำอาหารว่างและเครื่องด่ืม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]วัสดุ ฯ ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าพื้นเมือง [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 151
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562