หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง (พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ) จำนวน 1,100 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องพ่นยา ชนิสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๑๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดลพบุรี (ราคารายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน ควบคุม กำจัดโรค ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารพาณิชย์เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลตำบลเขาพระงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารพาณิชย์เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลตำบลเขาพระงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9/18/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเชาพระงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 295
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562