หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP อปท.ในเครือข่าย

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อวัสดุสำนกงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   จ้างปูพรมท้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
ทม.บ้านหมี่   เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาลและงานทะเบียนราษฎร) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ จำนวน ๑๘ วันคน ๆ ละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564
อบต.โคกสลุง   จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาขวาง เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2564
อบต.โคกสลุง   จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 เดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2564
อบต.โคกสลุง   จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2564
อบต.โคกสลุง   จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2564
อบต.บ้านกล้วย   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2564
อบต.บ้านกล้วย   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 602
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562