หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP อปท.ในเครือข่าย

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ซับจำปา   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 20 ต.ค. 2563
ทต.โพตลาดแก้ว   จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ตัดตัวอักษรติดตั้งป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2563
อบต.หนองบัว   จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถบรรทุกหมายเลขทะเบียน บธ 7393 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2563
อบต.หัวสำโรง   โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโคกป่าน - บ้านช่องน้ำไหล หมู่ที่ ๓ - ๔ 14 ต.ค. 2563
ทต.เขาพระยาเดินธง   งานซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.26-002 บริเวณสายซอย 15 สาย 4-7 ซ้าย (บ้านห้วยบง-บ้านหนองนาใต้) หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ยาว 1,720 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 13,760 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 สายทาง 12 ต.ค. 2563
อบต.หัวสำโรง   จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2563
อบต.หัวสำโรง   ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2563
อบต.หัวสำโรง   โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 2 ต.ค. 2563
อบต.หัวสำโรง   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2563
ทต.ท่าวุ้ง   จ้างลงข่าวภาพกิจกรรมของเทศบาลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2564 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 394
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562