หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP อปท.ในเครือข่าย

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านกล้วย   ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81- 6865 ลพบุรีพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 8 ม.ค. 2564
อบต.บ้านกล้วย   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2564
อบต.บ้านกล้วย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2564
อบต.ท่าวุ้ง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตและทางเชื่อม หมู่ที่ 10 บ้านวัดเกตุ บริเวณข้ามคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 8 ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธ.ค. 2563
อบต.หัวสำโรง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 2563
อบต.บ้านข่อย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบ้านนายสวิต รุ่งเรือง (ทางเข้าหนองลาน) ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2563
อบต.หัวสำโรง   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดรสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๑๑,๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2563
อบต.หัวสำโรง   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดรสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕ แห่ง จำนวน ๔๓,๔๘๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2563
อบต.บ้านกล้วย   จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเส่อกระจาดฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2563
อบต.บ้านกล้วย   จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเส่อกระจาดฟังเทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 452
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562