หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP อปท.ในเครือข่าย

 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ช่องสาริกา   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2565
อบต.ช่องสาริกา   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2565
ทต.โพตลาดแก้ว   ซื้อจัดซื้อดินถมสำหรับปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กธ ๘๗๔๖ ลพบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.หนองผักแว่น   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
ทต.เขาพระงาม   จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (ห้องที่ปรึกษานายกฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.โคกสลุง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนางสุรินทร์ ไปบ้านนางดัด บึ้งสลุง หมู่ที่ 11 24 พ.ค. 2565
อบต.โคกสลุง   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ บริเวณบ้านนางลั่นทม มั่นสลุง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสลุง 24 พ.ค. 2565
อบต.โคกสลุง   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายแม็ค ด้วงสีแก้วถึงบ้านนายถวิล พูลหลำ ตำบลโคกสลุง 24 พ.ค. 2565
อบต.โคกสลุง   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยอนามัย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสลุง 24 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,486
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562