หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP อปท.ในเครือข่าย

 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
ทม.บ้านหมี่   เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาลและงานทะเบียนราษฎร) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
อบต.วังเพลิง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๕๘๔ ลพบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
อบต.บ้านเบิก   จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขุดตั้งคันดินกันน้ำล้นเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   จ้างซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิครถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82 - 6496 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.วังขอนขว้าง   จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังขอนขว้าง หมู่ ๖ บ้านกำนันสฤษถ์ จันยุพา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
ทต.ดีลัง   จ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย 11 หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค. 2564
อบต.กุดตาเพชร   ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.ท่ามะนาว   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.63-022 สายบ้านสันตะลุง หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค. 2564
อบต.ไผ่ใหญ่   ซื้อวัสดุสำนักงานซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมโต๊ะพับชาวเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 996
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562