หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
พระปรางค์สามยอด
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
1
2
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ติดต่อสอบถามโทร. 036-770-148 หรือ 036-770-225 ค่ะ
 
 
 
กิจกรรมของ
สถจ./สถอ.
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ลพบุรี
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
การประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.เข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาบริการสาธารณะของ อปท.สู่ E-Service เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว1083 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ที่ ลบ 0023.2/2950 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2566 เรื่อง พนักงานเทศบาลขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ที่ ลบ 0023.2/511 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2566 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 120 กลับต้นสังกัด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ที่ ลบ 0023.2/511 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2566 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 119 กลับต้นสังกัด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ลบ0023.2/519 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2566 เรื่อง สำรวจข้อมูลค่าตอบแทนการประเมินผลงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสายงานวิทยาศาสตร์และสายงานนิติการที่ยังคงค้างที่จังหวัด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ด่วนที่สุด ลบ 0023.5/ว 2423 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเร่ารเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ [ 15 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ด่วนที่สุด ลบ 0023.5/ว1008 ลว.14 มี.ค.66 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ 2566 งบกลาง เพื่อดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพสูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนฯ [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ฯ ที่ ลบ 0023.3/ว481 ลว 14 มี.ค.66 [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 957 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/955 ลว. 10 มี.ค.66 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ที่ ลบ 0023.5/ว 2412 ลว. 10 มี.ค.66 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ทจ.ลพบุรี) ครั้งที่ 2-2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 127 
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารฯ นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 457 ลว 9 มี.ค. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีมอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ที่ ลบ0023.2/284 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอเชิญร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขสภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 73 
การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด ๒๕๖๖ และ งดรับ งดให้ ของข [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 65 
 
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม  
ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญษหรือข้อ [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 125 
ประกาศประกวดราคา โครงการงานก่อสร้างถนน คสล. ทต.กกโก อ.เมืองลพบุรี [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 112 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 19 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 144 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 7 ก.ค. 2565 ]จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบร [ 29 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


อบต.ทะเลชุบศร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิ [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.ชอนสมบูรณ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองกลางจำนวน 4 [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.นิคมลำนารายณ์ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1 (จากหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 9) ตำ [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.ทะเลชุบศร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนหกบาท-ถนน คสล.เทศบาลถนนใหญ [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.บัวชุม จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายซอยบ้านกำนันอาทิตย์ ใจตรงดี ถึงไร่นายส [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.บัวชุม จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สาย 2243 เชื่อมเหมืองชลประทาน ตำบลบัวชุม [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.บัวชุม จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายถนน ลบ.4044 สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 เ [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.บัวชุม จ้าง. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกจากสาย 2357 บริเวณไร่ นายประหยัด สุขจ [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.เกาะแก้ว ซื้อนม UHT ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด เทอม 2/2565 ประจำเดือน มีนาคม - เม [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.เกาะแก้ว ซื้อนม UHT ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด เทอม 2/2565 (ปิดเทอม) จำนวน2,160 ก [ 22 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ลพบุรี
   
 
ขอความอนุเคราะห์ (17 ก.พ. 2566)    อ่าน 40  ตอบ 0  
ทต.เขาพระยาเดินธง รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นายช่างโย (11 พ.ย. 2565)    อ่าน 112  ตอบ 0  
หญ้าเทียมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553 (1 พ.ย. 2565)    อ่าน 106  ตอบ 0  
โอนย้ายข้าราชการ (21 ต.ค. 2565)    อ่าน 297  ตอบ 0  
รับโอนนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (19 ก.ย. 2565)    อ่าน 205  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ที่ลพบุรี (22 ส.ค. 2565)    อ่าน 217  ตอบ 0  
หญ้าปลอม หรือหญ้าเทียม คืออะไร (25 ก.ค. 2565)    อ่าน 187  ตอบ 0  
ด่วนรับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก 1 อัตรา (29 มิ.ย. 2565)    อ่าน 275  ตอบ 0  
ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชา รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (9 พ.ค. 2565)    อ่าน 285  ตอบ 0  
ด่วน รับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (26 เม.ย. 2565)    อ่าน 303  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์ (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 311  ตอบ 0  
ประกาศ เรื่องปรับอัตรเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลให้ได้รับตามคุณวุฒิ (22 มี.ค. 2565)    อ่าน 309  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์สอบถามเรื่อง กรอบอัตราตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน (4 ก.พ. 2565)    อ่าน 316  ตอบ 0  
จพง.การเงินและบัญชี ที่ไหนรับโอนย้ายบ้างค่ะ (12 ม.ค. 2565)    อ่าน 385  ตอบ 0  
ด่วน รับโอนย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง หน.สป.ต้น (9 ม.ค. 2565)    อ่าน 827  ตอบ 1  
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย (2 ธ.ค. 2564)    อ่าน 461  ตอบ 1  
ด่วนที่สุด เทศบาลรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวนมาก (28 ก.ย. 2564)    อ่าน 707  ตอบ 0  
เรื่องจ่ายเงินนักเรียนของโรงเรียนอนฺบาล2โคกตูม (16 ก.ย. 2564)    อ่าน 493  ตอบ 0  
ด่วน เทศบาลตำบลบ้านบึง รับโอนนักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (22 มิ.ย. 2564)    อ่าน 503  ตอบ 0  
น้ำพริกเผากากหมู (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 690  ตอบ 0  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.โคกสลุง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.เพนียด [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.แก่งเสือเต้น [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ดีลัง วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสมศักดิ์ สง่าเม่น นายกเทศมนตรีตำบลดีลัง มอบหมายให้งานป้ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.โพตลาดแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารร [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เขาพระงาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ลพบุรี กิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่ศูนย์บริจาคโลหิตภาค2 จ.ลพบุรี สภากาชาดไทย เนื่องในสันท้ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เขาพระงาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ลพบุรี พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดูดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชก [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองบัว กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการโครงการลพบุรีเมืองสะอาด อง [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ป่าตาล ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมโนเย็นอุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตาล [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ป่าตาล ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเกิดชนะ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่ามะนาว ประชุมเริ่มดำเนินการโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่ามะนาว เข้าร่วมพิธีวัน อปพร. ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.ลพบุรี