หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

กิจกรรมของ สถจ. /สถอ.

 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
กิจกรรมสำนักงานปลอดขยะภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ทุกวันอังคารที่สองของเดือน [ 12 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 19
 


 
ท้องถิ่นอำเภอท่าหลวง รายงานว่า วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง [ 9 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
ท้องถิ่นอำเภอบ้านหมี่ รายงานว่า แจ้งให้ อบต. ทุกแห่งดำเนินการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมล้างบริเวณวัดทุกวัด โรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ อบต. เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID -19) [ 9 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 15
 


 
ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วง รายงานว่า วันที่ 8 มกราคม 2564 ดำเนินการออกตรวจตลาด ตามมาตารการเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำชับให้ผู้ประกอบการและผู้มาซื้อสินค้าได้ปฏิบัติตามแนวทางโดยเคร่งครัด [ 9 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 16
 
  (1)     2   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562