หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2565  
 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ ท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตาล และเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี ในการให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 11.04 น. โดย ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562