หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

 
การให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ในปี 2565  
 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ ท้องถิ่นอำเภอ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อบต.ห้วยโป่ง และ อบต.ดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง  ซึ่งเป็นหน่วยที่ไม่ผ่านการประเมินในปี 2564 ในการให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 13.38 น. โดย ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562