หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่ามะนาว   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว   5 ต.ค. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   รายงานผลประเมินตนเอง (Self Assessment report : SAR)    14 ส.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองรี   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   14 ส.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระเบียน   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองกระเบียนคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   14 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง เชิญชวนประชาขนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   14 ส.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สายห้วยแก้ว      14 ส.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563   14 ส.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563   14 ส.ค. 2563 0
กิจการสภา อบต.ชัยบาดาล   ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563    14 ส.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ชัยบาดาล   พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก    14 ส.ค. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 899
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562