หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำนารายณ์   โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตำบลลำนารายณ์ หลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   22 ส.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกสลุง   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโคกสลุงจัดกิจกรรมจิตอาสา   27 ก.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562   27 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   หลักง่ายๆ ในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ และวิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย และ วาตภัย   27 ก.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร    27 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   เอกสารประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี   27 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน   27 ก.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.แก่งเสือเต้น   ทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว และตัวแทน บริษัท บีฟู้ดส์ฯ หารือเกี่ยวกับสถานที่เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) สำหรับผู้กักกันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   27 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแหลม   รณรงค์ประชาสัมพันธ์พระคติธรรม โอวาทจากผู้นำศาสนา และคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุรา ประจำปี 2564   27 ก.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.แก่งเสือเต้น   คณะผู้บริหาร ออกมอบถุงยังชีพให้กักตัว หมู่ 7 และหมู่ 11   27 ก.ค. 2564 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,424
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562