หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

โครงสร้างองค์กร

 
ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น
- งานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
- การบริหารงานบุคคล
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
 
- งานเลขานุการ
- งานเลขนุการ ก.ท.จ.ลพบุรี
- งานเลขนุการ ก.อบต.จ.ลพบุรี
   
   
 
- งานด้านการประสาน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานด้านงบประมาณของ ท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
   
 
 
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ
และเรื่องร้องทุกข์
 
กลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ
 
 
- งานกฏหมาย ระเบียบ
- งานด้านวินัยและ
เรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานตรวจสอบ
 
 
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
- ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน บริการสาธารณะท้องถิ่นด้านต่าง ๆ
- อำนวยการ ประสาน และติดตามการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตภารกิจของ ทถอ.
- ให้คำปรึกษา ประสานงานกับ อปท. และหน่วยงานอื่นๆ
 
อำเภอเมืองลพบุรี
 
อำเภอโคกเจริญ
 
อำเภอโคกสำโรง
 
อำเภอชัยบาดาล
 
อำเภอท่าวุ้ง
 
อำเภอท่าหลวง
 
อำเภอบ้านหมี่
 
อำเภอพัฒนานิคม
 
อำเภอลำสนธิ
 
อำเภอสระโบสถ์
 
อำเภอหนองม่วง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562