หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

บุคลากร

 


นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 


นายชนากุณ เสมอภาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายธีรศักดิ์ กองคิด
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ


นางสาวศศิมินตา ภูษา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน


นางสาวสุมาลี โพธิ์ขำ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562