หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

ยุทธศาสตร์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
กลยุทธ์

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานงานบริการสาธารณะ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมาย รองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานงานบริการสาธารณะ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
กลยุทธ์

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามมาตรฐาน

พัฒนาและขยายระบบงานบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาวางระบบ และดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์

พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล

ส่งเสริมสนับสนุนการติดตามประเมินผล
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับนโยบาย
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562