หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
 
 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งเข้าร่วมการประชุม
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและการช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง รวมทั้งผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ศูนย์พึ่งได้ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ขอเชิญบุคลากรผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการเด็ก สตรี และครอบครัวและการบูรณาการงานตามนโยบายศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center ; OSCC) ในสังกัดท่านจำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ

เขียนโดย   คุณ นายวิศนุนาท ชัยสิทธิ์

วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 13.49 น. [ IP : 110.77.159.200 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562